חיפוש

הארכת חיים בריאים

בהנחיית מיה אלחלל

מסעות בריאות,
סדנאות וכלי ביו-האקינג

כאן ניתן למצוא כל החוויות והמוצרים במעבדת הביו-האקינג של מיה אלחלל

מנויים וחוויות

מסעות וסדנאות

KOHERENCE

מסע בריאות משנה [איכות ואריכות] חיים, שתחילתו ב-3 חודשי לימודים אונליין ופסגתו ב-10 ימים בקו-סמוי תאילנד

מסע בריאות

מסע בריאות עם מיה מביתך

סדנה לבניית חוסן בריאותי ומנטלי

סדנה פרטית

סדנה לחברה וארגון

מדריכים להורדה

המדריך לשיפור סביבת העבודה

המדריך להכנת קפה קיטו להארכת חיים בריאים