ארכיון - ביו-האקינג

וים הוף מיה אלחלל

מסע לפסגת הבריאות

10 שבועות של ביו-האקינג לחוסן בריאותי ומנטלי

תוכן הקורס

הרחב הכל

שבוע 1

|
1 מבחן

הרחב

תוכן השיעור

0% הושלמו

0/2 שלבים

מדד השתנות קצב הלב

חידון השתנות קצב הלב

מדד כוח הלחיצה

שבוע 2

שבוע 3

חידון שבוע ראשון

חידון מסכם